Uncategorized

Modele perdesh kuzhine

Les desserts traditionnels du Kosovo sont souvent faits de sorbet qui est rehaussé de saveur de citron ou de vanille. Les pâtisseries principales comprennent baklava (régional), Cremeschnitte, pudding, Crêpe, Tulluma, Tespishte, Rovani, etc. Një Matha (मठ, maṭha) është një fjalë sanskrite që do të thotë “Manastir, Institut ose kolegj”, [1] dhe konsiderohet një Manastir në Hinduizëm. 2 [3] jeta murgërore, për studimet shpirtërore ose Ndjekjen e Mokshas (çlirimi ose ndriçimi shpirtëror) i ka rrënjët nga mijëvjeçari i i p.e.s., në Traditën Vedyke. 4 [5] Manastiret më të hermine hindou (mathat) mendohet se kanë Nisur nga fillimi i erës sonë, bazuar në ekzistencën e Upanishadëve Sannyasa me përmbajtje të fortë Advaita Vedanta. [6] tradita Matha në Hinduizëm Ishte me gjasa e stabilizuar në gjysmën e Dytë të mijëvjeçarit të parë të s.e., siç dëshmohet nga të dhënat mbishkrimore dhe arkeologjike. [7] mathat u rritën përgjatë kohës, me qendrat më të famshme dhe akoma të mbijetuara të studimeve Vedanta që janě ATO të nisura nga Adi Shankara. Matha të Tjera të rëndësishme dhe me ndikim i përkasin shkollave të ndryshme të Filozofisë hindou, si ATO të Vaishnavizmit dhe Shaivizmit. 8 [9] Manastiret bujtin dhe ushqejnë nxënësit, sannyasit (murgjit, vetëmohuesit, asketët), gurut dhe janě të drejtuara nga acharyat. Këto manastire ndonjëherë janě të Lidhur me tempujt hindou dhe kanë rregullat e pneu të sjelljes, ceremonitë e inicimit dhe të zgjedhjes. 4 [10] Mathat në Traditën hindou NUK kufizohen Vetëm në mësimet fetare dhe siç tregojnë dëshmitë historike ATO Ishin Qendra të studimeve të ndryshme si mjeksia, gramatika dhe Muzika.

[11] termi Matha përdoret Gjithashtu Edhe për manastiret e Xhainizmit dhe manastiret më të Herme pranë Tempujve xhainistë datojnë afërsisht nga shekulli i V i s.e. [12] Manastiret xhainiste, Pohon Paul Dundas, Quhen Gjithashtu Matha. [12] Dëshmitë arkeologjike nga Tamil Naduja, që përgjithësisht kanë mbijtuar më mirë SESA pjesa tjetër e Azisë Jugore, sugjerojnë se manastiret xhainiste filluan të ndërtoheshin pranë tempujve xhainistë në Indinë Jugore Rreth Shekullit të V të s.e dhe bujtnin murgjit e zhveshur të Xhainizmit. [12] në pjesë të Tjera, mathat xhaine patën përkrahjen mbretërore bashkë me manastiret budiste dhe hindou. Sipas teksteve xhainiste të Shekullit të XIII Deri në të XV, të Tillé si ATA të historianit srutasagara Gani, murgjit xhainistë në këto Matha Ishin të persekutuar nga zyrtarët mysliman për mënyrën e pneu të jetesës, duc sugjeruar kështu se tradita e Mathas kishte vazhduar në gjysmën e parë të mijëvjeçarit të Dytë. [112] DISA Matha xhainiste Janë: Matha është një Manastir, shpesh me studentë të shumtë, shumë mësues dhe një strukturë të institucionalizuar për të organizuar punët e përditshme. Organizimi i Tyre është më i sofistikuar se një ashrama ose GURUKUL, që zakonisht janě dyqane dhe menca për një Grup të Vogël studentësh. [30] një Matha, si një kolegj, ka funksione mësimi, administrative dhe ndërveprimi me komunitetin, me parashtesa dhe mbaresa të emrave, me tituj si Guru, Acharya, Swami dhe të tjerë. Në mathat Lingayat Shaiva për shembull, mësuesit janě Guru, funksionet administrative janě përgjegjësi e acharyave dhe marrdhëniet me komunitetin janě përgjegjësi e swamit. [31] një organizim i ngjashëm gjendet Edhe në mathat Vaishnavit. 32 la boisson traditionnelle la plus populaire au Kosovo est le Rasoj qui est fait d`un chou rouge fermenté.